Om man går ut en sväng i samhället kan man skåda stora byggnader, vägar och ja, samhällen. Dessa är byggda av oss människor. Men vad är priset för att vi ska få nya gallerior, citybanor och liknande? Många anser att säkerheten för byggarbetarna måste bli bättre.

971702-safety-constructionNågot man aldrig ska få tumma på är just säkerheten. Detta oavsett yrke eller vad man än tar sig för. För tummar vi på säkerheten ställs vi inför onödiga risker. När det finns bra utbud av arbetskläder i toppkvalitet samt bra redskap är vi en god bit på vägen, men det finns lite kvar att göra då vi inte har nått nollvisionen ännu.

En dör varje månad

Som vi nämnde finns det en lång bit kvar att vandra då det går att läsa att varje månad så mister en byggarbetare livet. Detta bara i Sverige, och under 2012 förlorade 54 personer sina liv. Fackförbundet Byggnads att det vidtas åtgärder för att göra arbetsplatserna för många, många människor mycket säkrare.

varje olycka som sker är en olycka för mycket och något som måste stoppas. det finns även de som hävdar att när det kommer till dessa olyckor så finns det även ett stort mörkertal. Detta bland människor som kommer från andra länder och jobbar som man inte lika enkelt kan hålla reda på.

Vi rör oss som tur är mot rätt riktning i och med att dessa frågor tas på allvar och att man ständigt utvecklas sina redskap och kläder. Detta är dock något man som privatperson även ska tänka på när man bestämmer sig för att göra renoveringar och liknande. Vi bör alltid sätta säkerheten först.